Mersin Site Yönetimi

Mersin Site Yönetimi

Site Yönetimi şirketlerinin ücretleri değerlendirildiğinde En Uygun Site Yönetim Teklifinin verilmesini ilke olarak kabul etmekteyiz

Site yönetimi usullerini belirlerken genel yaşam tarzını ve kanunları esas alır. Profesyonel site yöneticiliği, ilgili usullerin belirlenmesi noktasında amatör site yöneticiliğinden ayrılır. Birden fazla apartmanın yer aldığı; her apartmana tek bir yöneticinin bakmasının imkansız olduğu sitelerde yönetim işi genel esaslar çerçevesinde parçalanarak profesyonel site yöneticiliği yapanlara teslim edilebilir. Esasen bir komisyon gibi çalışan bu bina yönetimi, kolektif karar alma mekanizmasına sahiptir.

Sitelerin, binaların – apartmanların profesyonel olarak yönetilmesi birçok avantajı beraberinde getirir. Bu avantajlar hem ortak yaşam kültürünü geliştirir hem de kat maliklerinin cebinden çıkan parayı uzun vadede azaltır. Profesyonel site yönetim hizmeti alabilmek için kat maliklerinin site yönetim şirketlerinden yararlanması gerekir. Kanuni bir zorunluk olan yönetim mekanizmasının apartman yönetim şirketleri tarafından işletilmesi, tutulması gereken defterlerde profesyonelliğin sağlanmasına yarar. Apartman site yönetiminin amatör ve diğer işlerle ilgilenen insanlardan seçilmeyip sadece bu işi yapan insanlar tarafından seçiliyor olması, kat maliklerinin uzun vadedeki çıkarlarının korunması noktasında önemlidir. Profesyonel yönetim anlayışı yalnızca aidatların düzenli olarak toplanmasını ifade eden bir terim değildir. Profesyonel site yönetim şirketi tarafından verilen hizmetler genel yönetim ilkelerini, bütçe yönetimini, personel yönetimini ve hukuki danışmanlığı kapsamaktadır.

 

Mersin gibi oldukça geniş bir coğrafyada en uygun apartman yönetimi şirketinin bulunması için bazı kıstasların göz önünde bulundurulması gerekir. En uygun site yönetim firması denildiğinde akla genelde fiyat açısından değerlendirme gelmektedir ancak konu site yönetimi olduğunda “en uygun” değerlendirmesinin içine hukuki meseleler, güvenlik, temizlik ve sübjektif olarak mutluluk gibi kavramlar girmektedir. Yani en uygun apartman yönetim firması seçilirken birden fazla husus göz önünde bulundurulmalıdır.

Profesyonel yönetim hizmetleri yalnızca konutların ihtiyaç duyduğu bir hizmet değildir. İş merkezlerinin de öncelikli ihtiyaçları arasında profesyonel yönetim hizmeti bulunmaktadır. Kurumsal yönetim firması arayışında belki de en rekabetçi alan iş merkezlerinin yönetim işleri üzerinedir. Temizlik, afet yönetimi, acil durumların organize edilmesi, hukuki danışmanlık ve diğer hizmetlerin yanında işyerlerinin güvenliğinin sağlanmasını da kurumsal yönetim firması vermektedir. Kurumsal yönetim firmalarının çok daha fazla teknik konuyu halledebilecek personel yeterliliğine sahip olması gerekmektedir.
Kat maliklerinin, işyeri sahiplerinin ya da ikamet yeri sahibinin bilgilerinin tutulması; bilgilerin gerektiği durumlarda yönetilmesi ve paylaşılması ancak bina yönetim sistemi otomasyonları ile mümkündür. Kurumsal firmalar büyük yatırımlarla bu tür otomasyon sistemlerini de bünyesinde barındırmaktadır. Mersin’de en uygun site, bina ve apartman yönetimi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan otomasyon programlarının önemi de oldukça büyüktür. Mersin’in yoğun nüfusu en uygun fiyatların belirlenmesinde ilçeleri de önemli hale getirir. Yaşanılan ilçenin genel fiyatlar seviyesi, profesyonel site yönetimi fiyatlarında da etki oluşturur.

Profesyonel site yönetim firmaları birden fazla kat malikinin olduğu apartmanlara, binalara, sitelere ve residence lara hizmet verir. Mezitli, Yenişehir gibi kozmopolit ve mahalle kültürünün ötelendiği, komşuların birbirini tanımadığı bir ilçede aidatların toplanması bazı durumlarda sıkıntı oluşturabilmektedir. Profesyonel yönetim şirketleri kat maliklerinden aidat toplama konusunda da yetkilidir. Ayrıca:

1. Kat maliklerinin ortak yaşam kültürlerinin korunmasından profesyonel yönetim firmaları sorumludur. Komşuların arasında maddi hususlardan çıkabilecek her türlü sürtüşmenin engellenmesi başlıca görevlerden birisidir. Özellikle aidat miktarları ve aidatların tahsili sürecinde yaşanan sıkıntılar profesyonel yönetim şirketlerinin özel ilgi alanıdır.

2. Bütçenin optimal şekilde hazırlanmasından, artış gösterebilecek maliyetlerin önceden tahmin edilip bütçenin ona göre planlanmasından ve en uygun bütçe planlamasını yapıp ona göre düşük aidat toplanmasından da profesyonel yönetim şirketinin muhasebe departmanı sorumludur. Ülkenin genel ekonomik durumuna uygun, ilgili ilçenin genel ekonomik seviyesini de gözeten aidatlar ancak profesyonel yöneticiler tarafından belirlenebilmektedir.

3. Bina dışının, site içinin ve sitenin sorumluluğuna giren her alanın; bina içerisinde ise ortak kullanım alanlarının temizlenmesinden profesyonel site yönetiminin işe aldığı personel sorumludur. Temizlik maliyetleri, bina yönetiminin en büyük gider kalemlerinden birisidir. Bu giderler ancak profesyonel yöneticiler sayesinde azaltılabilmektedir.

4. Kat Malikleri Kanunu’na göre belirlenmiş yasal yükümlüklerin yerine getirilmesinden, denetim süreçlerinin başarı ile tamamlanmasından ve eğer tamamlanamıyor ise eksiklerin giderilmesinden de profesyonel site yönetimi firması sorumludur.

Ülkemizde apartman kültürü oldukça uzun senelerdir olsa da site yönetiminin profesyonel bir şirkete verilmesi yeni gelişen bir sektördür. İstanbul, Ankara ve İzmir ve Mersin merkezli olarak gelişen bu sektör; yönetim maliyetlerinin azaltılması noktasında ciddi avantajlar sunduğu için yavaş yavaş tüm şehirlere yayılmaktadır. Özellikle Mersin’in birçok ilçesinde profesyonel apartman yönetimi firmaları etkinlik göstermektedir. Profesyonel site yöneticilerinin verdiği kararların derin bir tecrübeye dayanıyor olması, karar verilen maliyet unsurunun minimize edilmesinde ciddi avantajlar sunar. Profesyonel site yönetim şirketlerinin içlerinde barındırdıkları teknik servis elemanlarının çok daha ucuza iş yapıyor olması, piyasanın genel seyrinden çok uzak fiyatlamaların ortaya çıkmasını sağlar. Bu düşük fiyatlama politikasının bir sonucu olarak ise kat maliklerinden alınan aidatlarda ciddi düşmeler görülür.

Sonuç olarak; güvenli, doğal afetlere hazır, huzurla yaşanabilecek; bahçe bakım işlerinin, havuz bakım işlerinin, elektrik tesisatı ile ilgili işlerinin, sıhhi tesisat işlerinin, muhasebe kayıtlarının ve hukuki danışmanlığının başarı ile sürdürüldüğü kendi kendine yetebilen yaşam alanları kurabilmenin ve sürdürebilmenin yolu profesyonel yönetim şirketlerinden geçmektedir. Ülkemizdeki genel kanının aksine hatır – gönül ilişkilerinden dolayı tüm kat maliklerinin zarar görmesine sebep olan yönetim anlayışı terk edilmelidir. Aidatını ödemeyen kat maliklerinin bütün bir kış boyunca tüm binanın kaloriferlerinin sönmesine sebep olduğu amatör yönetim anlayışı oldukça tehlikelidir. Bu tehlikeli durumun önüne geçerek hatır – gönül ilişkisini sonlandırmak; Kat Malikleri Kanunu’nun gerektirdiği yönetim anlayışını sergileyebilmek ancak ve ancak bu konuya uzmanca yaklaşabilecek yöneticilerin işidir.

Profesyonel site yöneticileri, temsilcisi oldukları ve hizmet ettikleri kat maliklerinin çıkarlarını sürekli olarak korumaktadır. Gerek belediyeler gerekse de diğer denetim kurumları ile olan ilişkilerde bir bütün olarak sitenin çıkarlarını savunmaktadırlar. Oldukça baskın olan denetim kurumlarına karşı sağlam durabilmek için de bünyelerinde avukatlar çalıştırmaktadırlar. Kanunun gerektirdiği muamelenin dışına çıkılması halinde etkisiz kalacak amatör site yöneticilerinin tam aksine profesyonel site yöneticileri kanun sınırları içerisinde denetim kurumlarına karşı baskın gelebilmektedir. Site Yönetim hizmetleri sunmaktadır. Profesyonel yönetim hizmeti almak için bizi arayabilirsiniz.

15 Yıldır mutlu müşteri referansı ile çalışıyoruz. :)